Back to All Events

FITE/KALMAN/JESSEN/DYRNES // MANDAGSKLUBBEN

Playing with this awesome quartet @ Mandagsklubben 5e.

Niklas Fite - electric guitar
Egil Kalmar - modular
Tyge Jessen - trumpet
Oda Dyrnes - cello